ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสมัยสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕)

 

คลิ๊ก เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่หน้าแรก