ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เดือนตุลาคม 2560


ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน)เพื่อจัดเก็บเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ article
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้ง เวที เครื่องเสียง ไฟฟ้าส่องสว่าง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในโครงการฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการด้านวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอธัญบุรี เพื่อใช้โครงการฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จัดงาน เพื่อใช้ในโครงการฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดหาชุดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีในพิธีเปิด เพื่อใช้ในโครงการฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเคร่าและฉากหลังเวที พร้อมทำการติดตั้ง จำนวน 3 รายการ
รายงานผลการพิจารณาจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับประธาน และผู้มีเกียรติ น้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อใช้ในโครงการฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 3
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อชุดกีฬา เสื้อกีฬา และถุงเท้า สำหรับนักกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ จำนวน 12 รายการ article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 6
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำดื่ม(ขวด)
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) รับ-ส่งกีฬา ครูผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีมฯ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และประดับตกแต่งพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกมไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งเต้นท์พร้อมผูกผ้าประดับตกแต่งและจัดหาโต๊ะเก้าอี้พัดลม เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์ ขนาด 4/8 เมตร จำนวน 2 ป้าย ขนาด 5/7 เมตร จำนวน 3 ป้าย และขนาด 5*9 เมตร จำนวน 1 ป้าย
รายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเวทีอละติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพิธีพร้อมเครื่องปั่นไฟฟ้า
รายงานผลการพิจารณาจ้างป้ายไวนิล
รายงานผลการพิจารณาจ้าง
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งรถโมบายจอภาพ แอล อี ดี (MOBILE LED FULL COLOR DISPLAY) ความละเอียด 10 พิเซล ขนาดจอภาพ 2*4 เมตร จำนวน 4 จอ พร้อมบันทึกเทป VDO ด้วยกล้อง OB จำนวน 3 ตัว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์
การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการพิจารณาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำรูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการพิจารณาจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com