ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เดือนพฤศจิกายน 2560


รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค-5089 ปทุมธานี 1 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค-5088 ปทุมธานี article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันฯ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
รานงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำดื่ม (แก้ว) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานีประจำปี 2560 article
รายงานพิจารณาจัางเหมาจัดทำสนามแข่งขัน เพื่อดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ประจำสนามแข่งขันฯ และ ดำเนินการพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าพระตำหนักจักรีบงกช จำนวน 2 รายการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี article
รายงานผลการพิจารณาซื้อแบตเตอร์รี่ 105 GS สำหรับรถยนจ์หมายเลขทะเบียน กฉ 902 ปทุมธานี จำนวน 1 ลูก article
รายงานผลการพิจารณาจ้างจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ สูจิบัตร และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อถ้วยรางวัลและเหรีญรางวัล เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
รายงานผลการพิจารณาเช่าสถานที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 article
จ้างจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2560 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด article
รายงานผลการพิจารณาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ และสี ความเร็ว 50 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง article
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมารถบัส (พัดลม) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
รายงานพิจารณาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2 article
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเป็นพาน ขนาดพานกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 อัน article
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รายงานผลการพิจารณาจ้าง article
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
การประกวดราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 article
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com