ReadyPlanet.com
dot
dot dot
เดือนพฤษภาคม 2560


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑/๔ ตำบลคลองสามเชื่อมตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี article
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณหมู่ที่ ๑๒ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อโกว์บาส โครงเหล็กมีล้อพร้อมแป้นห่วงและตาข่ายของโรงเรียนสามโคก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๐ ชุด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกำนันสมพงษ์ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มหม้อแปลงให้กับโรงเรียนวัดป่างิ้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ ๘ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวุฒิสาร หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปฏิรูป หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านคลองสระ หมู่ที่ ๒ - บ้านคลองสระ หมู่ที่ ๓ (อบจ.ปท.๒๐๑๗) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนเลียบคลองระบายน้ำที่ ๙ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ ที่หมดสภาพการใช้งาน จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ ชุด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเขื่อนกันดินพัง สายเลียบคลองบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และอาคารสถานที่อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินหรืออยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเจ้าคุณ-บ้านคลองพระอุดม (อบจ.ปท.2005) อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ซอย ๔ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จัดซื้อชุดกีฬาประเภทต่างๆ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com