ReadyPlanet.com
dot
dot dot

 

 

 

                            

ทำเนียบผู้บริหาร

  นายชาญ  พวงเพ็ชร์

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

อ่านต่อ

 

อ่านต่อ

 งานของ อบจ.ปทุมธานี

อ่านต่อ

อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยว
เรือนแพขาว

 จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย อาคารเรือนแพขาว ก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

อ่านต่อ

วัดน้ำวน

 วัดน้ำวน เป็นวัดรามัญเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีตั้งอยู่ที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในวัดมีเจดีย์ทรงรามัญ (ร่างกุ้ง) อุโบสถมีหงส์หน้าอุโบสถ หน้าวัดเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลาต่างๆมากมาย อาทิเช่น ปลาสวาย ปลากระแห กระมัง


 

อ่านต่อ

กิจกรรม อบจ.ปทุมธานี
อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กค-5858 ปทุมธานี

อ่านต่อ

 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อโต๊ะทำงานหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายเลียบคลองบางอ้าย - โพธ์ินิ่ม  เชื่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 3309  ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมุู่ที่ 4   ตำบลบึงคอไห  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี 

อ่านต่อ

 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

อ่านต่อ

 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

แผนดำเนินงาน


แผนพัฒนา 3 ปี


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


ข้อบัญญัติ อบจ.


งานบริการต่าง ๆ
อ่านต่อ

อ่านต่อ

อ่านต่อ

โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การกองพัสดุและทรัพย์สิน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน่วยตรวจสอบภายใน
Home
ประวิติความเป็นมา
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
การจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ปทุมธานี
ติดต่อ อบจ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
Facebook
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
ไทยโพสต์
คมชัดลึก
บ้านเมือง
แนวหน้า
สยามกีฬา
เดอะเนชั่น
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการ
Webmaster
User Log In
dot
ลิงค์หน่วยงานาราชการ
dot


กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดป่างิ้ว
โรงเรียนสามโคกCopyright © 2016 All Rights Reserved.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ที่อยู่ :  50 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบล :  บ้านฉาง อำเภอ : เมืองปทุมธานี
จังหวัด : ปทุมธานี      รหัสไปรษณีย์ : 12000
เบอร์โทร :  0-2975-8940 - 8     
อีเมล : info@pathumpao.go.th
เว็บไซต์ : www.pathumpao.go.th

 

Design by AmWebShop.com